Kompletní profesionální
prostorová dezinfekce
pro vaši hygienickou bezpečnost

Zjistit více
 •   Zbavte se virů
  bakterií, hub a plísní
 •   Hygienická bezpečnost
  pro Váš provoz
 •   Dezinfekční účinnost
  až 21 dnů
 •   100 % efektivní aplikace
  nezávislá na typu, velikosti
  a struktuře prostoru
 •   Preventivní ošetření
  a ohniskové zásahy
 •   Pracovní postup šetrný
  k ošetřovanému
  i životnímu prostředí
  Mám zájem

Dezinfekce prostor a ovzduší

Poskytujeme službu kompletní profesionální prostorové dezinfekce a dekontaminace prostor, povrchů a ovzduší od nežádoucích patogenních mikroorganismů, k čemuž využíváme nejmodernějších aplikačních technologií, šetrných jak k místu zásahu, tak i životnímu prostředí.

Mlhování a metody aplikace

Mlhování je speciální technologický pracovní postup, během kterého dochází k rozptylu velkého množství velmi jemných kapek pracovního roztoku, o velikosti pouze několika mikrometrů. Tím je umožněno kompletní zamoření zasaženého prostoru, včetně špatně dostupných míst. Tato vysoce efektivní dezinfekční metoda umožňuje likvidovat přítomné patogeny s okamžitým účinkem.

Polymerová dezinfekce

Dezinfekční roztok na polymerové bázi se aplikuje pomocí elektrického generátoru aerosolu. Takto je na všechny omyvatelné i neomyvatelné plochy a povrchy nanesena tenká nestékající polymerová dezinfekční vrstva, která po zaschnutí zabraňuje opakovanému výskytu patogenních mikroorganismů (viry, bakterie, plísně, řasy) a jejich dalšímu množení. Polymerový aerosol je netoxický, bezalkoholový, neobsahuje chlor, fosfáty, aldehydy, těžké kovy či jiné jedovaté látky. Je nehořlavý, bez zápachu a nepoškozuje materiály, se kterými přichází do styku. Má antikorozní účinek na kovové materiály a pružné materiály chrání před UVA zářením, které z 90% tvoří sluneční záření. Její použití je vhodné pro prostředí s nejvyššími nároky na hygienickou bezpečnost. Doba dezinfekční účinnosti aplikovaného polymerového mikrofilmu je až 21 dnů.

Ultrazvukový mlžící systém

Tato technologie představuje spolehlivou a bezpečnou formu dezinfekce ovzduší a povrchů v uzavřených prostorech. Stroj pracuje na principu rychlého odpařování pracovního roztoku, kdy je ultrazvukem vytvářen dezinfekční aerosol, který je následně rovnoměrně distribuován v ošetřovaném prostoru, včetně veškerých špatně dostupných míst. Oproti jiným mlhovacím systémům má tato technologie výhodu ve velikosti jednotlivých částic produkované mlhy, které jsou v porovnání s jinými technologiemi až 10x menší a je tím tak zajištěna výrazně vyšší odpařovací a zamořovací schopnost pracovního dezinfekčního roztoku. Zároveň je ultrazvukem vytvořená mlha pocitově „suchá“ a tak nedochází k nadměrnému zvlhčení pracovních prostor a zařízení, která se v něm nacházejí. Mlžící systém neprodukuje žádné spaliny či jiné odpadní látky a jeho provoz je velmi tichý. Aplikací mlhování ultrazvukovým mlžícím systémem se též snižuje prašnost a zapáchavost daného prostředí. Tato tato aplikační metoda je velmi účinná, zároveň je bezpečná, rychlá a úsporná.

Kde aplikovat mlhování

Mlhování lze efektivně aplikovat v jakémkoliv uzavřeném prostředí, nehledě na typologii, velikost a strukturu daného prostoru. Úspěšně lze dezinfikovat také venkovní plochy, kde dochází ke zvýšené kumulaci a pohybu osob. Naše služby jsou určené pro organizace, veřejnou správu, obce i domácnosti. Do cílové skupiny pro dezinfekční mlhování spadají následující kategorie:

 • domácnosti (rodinné domy a byty, automobily, garáže, společné domovní prostory)
 • komerční, obchodní a kulturní sféra (obchodní domy, kancelářské budovy a prostory, hotelové, restaurační a stravovací provozy, prostředí pro podnikání, sportoviště, kinosály, divadla, koncertní sály)
 • průmysl jakéhokoliv typu – výrobní haly a provozy, sklady, šatny, WC, sprchy
 • školství školy, školní jídelny, tělocvičny, dílny
 • sociální sféra veřejné instituce, domovy důchodců, neziskový sektor, budovy státní správy
 • zdravotnictví (nemocnice, čekárny, ordinace, LDN, veterinární lékařství)
 • zemědělství (živočišná a rostlinná výroba)
 • doprava (logistická centra, veškeré prostředky hromadné dopravy, vozové parky, autosalony)
 • potravinářství (zpracování a výroba potravin)
 • venkovní plochy a povrchy (zastávky MHD, dětská hřiště, dálniční odpočívadla, prostor státních hraničních přechodů, restaurační zahrádky, veřejné WC)

Po provedení prostorové dezinfekce mlhováním od nás získáte certifikát o hygienické bezpečnosti.

Přednosti

Naše přednosti

  Mám zájem

Přihlaste se k odběru novinek a získejte od nás expertní manuál pro zajištění hygienické bezpečnosti v provozu i domácnosti jako dárek.

Přihlásit se

Často kladené otázky

Jak mlhování probíhá?

Mlhování nelze realizovat za provozu v přítomnosti nechráněných osob. V chovech a živočišné výrobě záleží na typu použité dezinfekce. Naší snahou je, abychom realizací mlhování nenarušili Váš provoz.

Každé řešení je stavěno individuálně a na míru Vašim potřebám. Doba potřebná pro dezinfekci prostoru mlhováním se liší podle charakteristik zadání – tedy rozměrů či objemu prostorů, jejich členění či dispozic a vybavení budov/objektů.

Je žádoucí, aby před aplikací mlhováním byly povrchy čisté?

Ano, znečištěné povrchy tvoří bezpečnostní riziko, neboť znečištění na místě zůstává i po provedení mlhování. Dezinfekce pak působí pouze na samotném povrchu onoho znečištění a tato nečistota již z principu kontaminuje daný prostor, protože se v ní mohou vyskytovat nežádoucí patogeny. Biofilm, znečištění, je tedy žádoucí před aplikací prostorové dezinfekce odstranit.

Je mlhování bezpečné pro mé prostředí?

K aplikaci mlhování používáme speciálních elektrických přístrojů, které neprodukují motorové spaliny či jiné odpadní látky a plyny.

Účinnost námi používaných dezinfekčních přípravků je osvědčena a jsou registrovány dle platné legislativy. Jsou netoxické, bez zápachu a jsou šetrné k materiálům i životnímu prostředí. Volba konkrétního dezinfekčního prostředku probíhá v závislosti na typu zasaženého nebo ošetřovaného
prostoru.

V rámci mlhování polymerovou dezinfekcí či jinými specifickými dezinfekcemi jsou do prostoru vypouštěny látky, které mohou být v době provádění aplikace pro člověka i zvířata nebezpečné a je proto nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Možná je přítomnost pouze osob vybavených patřičnými ochrannými prostředky.

Za jak dlouho bude prostor znovu využitelný?

Z důvodu postupného usedání aerosolu dezinfekčního roztoku je prostor znovu bezpečně připraven k plnému využití po jedné až dvou hodinách po provedení aplikace.

Je mlhování učinné proti novému typu koronaviru?

Ano. Námi používané dezinfekční přípravky jsou certifikovány pro své virucidní, baktericidní a fungicidní účinky.

Virucidita je zde rozuměna ve smyslu účinnosti vůči všem typům tzv. obalených virů, pod které spadá i skupina koronavirů a tedy i nový koronavirus (SARS-CoV-2).

Jaká je cena?

Hlavním kritériem je objem prostoru určeného k dezinfekci a lokalita zásahu.

Mohu být přítomen/přítomna při aplikaci mlhování?

Bez patřičných ochranných prostředků nelze být při aplikaci v prostoru přítomen/mna. Na zvláštní požadavek Vám to však za úhradu umožníme, přičemž Vás vybavíme potřebnými ochrannými prostředky.

Jaké informace je třeba poskytnout před realizací mlhování?

K objednání dezinfekčního mlhování je potřeba vyplnit poptávkový formulář, který je k nalezení v dolní části této stránky. Zde se uvádí Vaše kontaktní údaje, lokalita, charakteristika a členění prostor, celkový přibližný objem prostorů v metrech krychlových (m³).

Mám zájem
O nás

O nás

 
100% spolehlivost
 
29 let zkušeností
 
3 578 zákazníků
 

Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. poskytuje na území celé ČR komplexní dle norem ISO 9001 a ISO 14001 certifikované dodávky zboží, služeb a odborného poradenství, jehož cílem je harmonie ekonomických, ekologických a bezpečných systémů v procesu zlepšování vašeho prostředí. Odborně Vám poradíme. Vytvoříme Vám plán realizace a zjistíme potřeby, jak na jednorázové odstranění problému, tak na sestavení systému pro pravidelnou spolupráci.

 
Kontakt

Poptávkový formulář

Kontaktní údaje

 

Rozměry prostor (m)

 

Poznámka / Popis

Poptávám dezinfekční mlhování

Adresa:

Centrum integrovaných služeb,
spol. s r.o.

Purkyňova 224, 26101 Příbram
Česká republika

Telefon:

+420 800 222 212

E-mail:

info@mlhovani.cz